FINANCIEEL.com

Aantal basisscholen met het label “zeer zwak” stijgt

Aantal basisscholen met het label “zeer zwak” stijgt

Het aantal basisscholen dat het predicaat ‘zeer zwak’ krijgt, is toegenomen, meldt Trouw vrijdag. Dit is toe te schrijven aan het intensiveren van het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs en het veelvuldig bezoeken van scholen die zorgen uiten over teruglopende prestaties.

Het aantal scholen met de beoordeling “zeer zwak” steeg van 13 in de zomer van 2022 naar 39 vandaag. Deze stijging is alleen zichtbaar in het basisonderwijs. De laatste keer dat er een vergelijkbare stijging was in het aantal scholen dat als “zeer zwak” werd beoordeeld, was in de zomer van 2019, toen 40 basisscholen een dergelijke beoordeling kregen.

Om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland beter te kunnen beoordelen, is de Inspectie dit jaar gestart met frequentere controles op scholen. Met meer bezoeken willen ze meer inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken van afnemende basisvaardigheden bij Nederlandse scholieren.

De selectie van deze scholen is gebaseerd op een risicoanalyse. De Inspectie kijkt naar factoren als een hoog verloop van leerlingen of docenten, frequente klachten van ouders en leerresultaten die ver onder het landelijk gemiddelde liggen. Er kunnen ook rode vlaggen worden gehesen als een school consequent niet onderzoekt of leerlingen zich veilig voelen.

Eerder bezochten inspecteurs jaarlijks zo’n 100 van de in totaal 6545 basisscholen op basis van vermoedens dat het niet goed ging. Dit kalenderjaar zullen er zo’n 250 bezoeken worden afgelegd.

Deze toename is toe te schrijven aan het feit dat de Inspectie in het verleden alleen met het bestuur van een school in zee ging als er expliciete signalen waren van zorg. Nu voeren ze echter vaker beoordelingen op locatie uit. Deze strategie zal in de toekomst worden voortgezet, in combinatie met steekproeven.

Scholen die als “zeer zwak” worden beschouwd, moeten hun onderwijskwaliteit binnen een jaar aanzienlijk verbeteren. Voor ouders komt zo’n uitspraak vaak als een schok. “Toch halen ze hun kind meestal niet meteen van school. Want het is niet alleen een plek waar de kinderen leren, maar ook waar ze hun vriendjes hebben”, zegt Ria Westendorp, directeur toezicht primair onderwijs.

Als een school voor de tweede keer het cijfer ‘zeer zwak’ krijgt, kan de zaak bij de minister worden ingediend. Dit kan leiden tot het gedwongen aftreden van het schoolbestuur of het stopzetten van subsidies. Zodra de school een substantiële verbetering laat zien, wordt deze van de lijst “zeer zwak” verwijderd.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert