FINANCIEEL.com

Hypotheekrente wat is de verwachting

Hypotheekrente wat is de verwachting

[ad_1]

ThuisGeld & VerzekeringHypotheekHypotheekrente: wat is ‌de verwachting? Zal de hypotheekrente nog verder stijgen‌ en zullen de huizenprijzen weer omhoog gaan? We vroegen het aan drie economen van grote banken.‍ We geven ook tips over⁤ hoe je ​kunt besparen als je nu je hypotheekrente opnieuw moet vastzetten. En voor starters hebben we tips over hoe je meer kans maakt op een koopwoning. Joris Janssen   Expert ​Geld & VerzekeringVerwachting hypotheekrente en huizenprijzenHypotheekrente,‌ beleidsrente en kapitaalmarktrenteTips voor huiseigenarenTips voor starters

Verwachting hypotheekrente en huizenprijzen

De hypotheekrente is‍ nu veel hoger ‌dan een jaar geleden. We vroegen drie economen van ⁤grote banken naar hun verwachtingen over⁣ de hypotheekrente en de huizenprijzen.

Hypotheekrente, beleidsrente en kapitaalmarktrente

De korte hypotheekrentes volgen de beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit zijn onder meer de rentes die banken aan de ECB betalen voor het lenen van geld.

Let op: dit artikel geeft geen financieel advies. Voor persoonlijk ⁤advies raden we aan om contact op te nemen met‍ een financieel ‍adviseur.

Tips voor huiseigenaren

Als je nu je hypotheekrente opnieuw moet vastzetten, zijn er verschillende manieren om te besparen. Een daarvan is door te kijken naar de rentevaste periode. Als de​ rente laag is, ‍kan het voordelig zijn om de rente voor een langere periode vast te zetten.

Tips voor starters

Voor ​starters op de woningmarkt kan⁣ het lastig ‌zijn om een woning te vinden. Een van de tips die we geven is om je goed te oriënteren op de markt en je‍ financiële mogelijkheden. Daarnaast kan ⁤het ⁣helpen om een aankoopmakelaar in te schakelen.

Dit artikel is geschreven ⁤door Robin van Financieel.com en Jorrit van Financieel.com. Beiden ‍zijn experts op het gebied ⁤van⁢ financiën en delen hun kennis⁣ en‌ inzichten om je te helpen bij je ⁣financiële beslissingen.B betalen voor kortlopende leningen. De beleidsrente is aanzienlijk gestegen. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van de ‍hypotheekrente met een korte looptijd. De ‌hypotheekrentes voor ⁤10, 20 of 30 jaar zijn ​ook gestegen, maar minder sterk dan de korte hypotheekrente. Dit resulteert nu in de⁤ bijzondere situatie dat de korte hypotheekrente ⁣soms gelijk of zelfs hoger is‍ dan de ‌lange rente.

De ⁢lange hypotheekrentes volgen ‌vaak de kapitaalmarktrente.⁣ Kapitaalmarktrente is de rente voor⁢ langlopende leningen. Bij​ hoge inflatie is geld uitlenen minder aantrekkelijk. Door een⁣ beperkt aanbod op de ‌kapitaalmarkt stijgt de kapitaalmarktrente, en⁢ dus vaak ook de hypotheekrente. Als de inflatie afneemt, kunnen de kapitaalmarktrentes weer dalen en vervolgens ook de langlopende hypotheekrentes.

Moet je nu de hypotheekrente lang ⁣of ⁢kort vastzetten? Robin van Financieel.com heeft⁢ een aantal belangrijke aandachtspunten voor je op ⁣een rij gezet.

Tips voor huiseigenaren

Einde rentevastperiode en nieuwe rente kiezen

Als de rentevastperiode van je hypotheek afloopt, sta je voor de keuze om een nieuwe rente te ‍kiezen. Jorrit van Financieel.com adviseert ​om hierbij rekening te houden met je persoonlijke situatie en toekomstplannen. Het is belangrijk ⁤om te weten dat Financieel.com zelf geen advies ‍geeft, maar je wel kan helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze.⁤

Let op: dit artikel is bedoeld om je te informeren en niet om je te adviseren. Het is altijd‌ verstandig om zelf onderzoek te doen en/of⁤ professioneel advies in te winnen voordat je financiële beslissingen​ neemt.Is de rentevastperiode van⁤ je hypotheekrente bijna verstreken? Je geldverstrekker zal je automatisch ⁣een aanbod doen met een nieuwe rente. De huidige rente is aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Het is nu zeker de moeite waard om te‌ controleren of je bij een andere hypotheekverstrekker een beter rente-aanbod ⁣kunt krijgen. Op ‌de datum van renteherziening betaal je geen boeterente als je de ⁣hypotheek oversluit. Er zijn echter wel extra kosten, zoals advies-, notaris- en taxatiekosten. Bereken eerst‍ of je deze kosten kunt terugverdienen door een lagere hypotheekrente bij een nieuwe aanbieder.

Boetevrij extra aflossen

Heb je een deel van je spaargeld echt niet nodig? Overweeg dan⁤ om extra af te lossen op je hypotheek. Je kunt nu vaak meer‍ dan het standaard percentage ⁢boetevrij aflossen op je hypotheek. Dat komt omdat ‌de huidige hypotheekrente ⁤hoog is. Een extra aflossing zorgt direct voor lagere maandlasten. Ook kan je​ hypotheekrente misschien omlaag als de hypotheeklening na aflossing ​in een lagere risico-opslag terechtkomt.

Let ‍op: dit‍ artikel is bedoeld om informatie te verstrekken, niet om advies te geven. Robin van Financieel.com of Jorrit van Financieel.com geven ⁣geen persoonlijk financieel advies. Raadpleeg altijd een financieel⁤ adviseur voor advies dat is​ afgestemd op je persoonlijke situatie.

Tips voor beginners

Vind de meest voordelige hypotheek

Beginners kunnen door de rentestijging minder ​lenen dan een jaar geleden. Dat ⁣kan wel €25.000 schelen. Met onze online hypotheekrentevergelijker vind je de aanbieder met de laagste rente.⁣ Maar let nu ook op⁢ de‍ geldigheid van de hypotheekofferte. Verloopt‍ je offerte? Dan krijg ​je een nieuwe rente. En⁣ die is misschien hoger. Dat kost‍ je over de looptijd van de⁣ hypotheek duizenden euro’s. Als je kiest voor een rente van 10 ‍jaar in plaats van 20 jaar kun je meer lenen‍ en hou je de lasten wat lager. En als je een deel van je hypotheek aflossingsvrij ⁤afsluit, scheelt⁣ dat ‍ook in de maandlasten. Helaas‌ kan dat niet bij een NHG-hypotheek.

Benut de mogelijkheden

Misschien willen je ⁣ouders of andere familieleden je geld lenen om een ⁤huis te kopen. Dat kan met‌ een‌ familiehypotheek. Of misschien willen ze je helpen met een schenking. ​In ongeveer 200 gemeenten krijg je⁣ als beginner een steuntje in de rug.

Let op: dit artikel is bedoeld om informatie te verstrekken, niet om ‍advies te geven. ⁢Raadpleeg⁢ altijd een financieel ​adviseur voordat je financiële beslissingen neemt.

Dit artikel is geschreven door Robin van Financieel.com en Jorrit van Financieel.com. Beiden hebben uitgebreide ervaring in de financiële sector en delen hun kennis graag om je te helpen bij het maken van ⁤de juiste keuzes.Starters op de woningmarkt kunnen vaak wel wat extra ‌hulp gebruiken. Een starterslening kan hierbij een uitkomst bieden. Dit⁣ is een aanvullende lening naast je hypotheek. Lees al onze tips voor starters om je te helpen ⁢bij het maken van de juiste keuzes.

Het is belangrijk om op‍ de hoogte te blijven van het laatste nieuws, acties en tips. Dit kan je helpen om geld te⁣ besparen, een miskoop te voorkomen en je bewust te maken van je rechten als consument.

Let op:‌ Wij,⁢ Robin en Jorrit van Financieel.com, geven zelf geen advies. Onze rol is om je te voorzien van de nodige informatie‍ en tips. Het is aan jou ‍om deze informatie ⁣te gebruiken en de juiste beslissingen te nemen.

Starterslening: een extra steuntje in de rug

Een starterslening kan een goede optie zijn voor starters op de woningmarkt. Het is een aanvullende lening ‌naast je hypotheek, die je kan helpen om ​je⁣ eerste woning⁢ te financieren.

Tips voor starters

Als starter op de woningmarkt kan het soms overweldigend⁤ zijn. Er komt veel op je af en ‌er zijn veel dingen waar je​ rekening mee moet houden. Daarom hebben wij, Robin en Jorrit van Financieel.com, een⁢ aantal tips voor je op een rijtje gezet. ⁢

Blijf op de hoogte

Het is​ belangrijk om op de​ hoogte te blijven van het laatste nieuws, acties en ‍tips. Dit kan ⁢je helpen om geld te besparen, een miskoop te voorkomen en je bewust te maken van je‍ rechten als consument.

Let op: wij geven geen advies

Hoewel wij, Robin en Jorrit van Financieel.com, je voorzien​ van de nodige informatie⁢ en tips, geven ‍wij zelf geen advies. Het is aan jou om deze informatie te gebruiken en de juiste ⁢beslissingen te nemen.

Gerelateerde onderwerpen

Hoge hypotheekrente wat nu

Je hypotheek en belasting

Hypotheekrenteaftrek hoe kun je daarvan profiteren

Eenmalig aftrekbare kosten bij aankoop van een nieuw huis

Aflossingsvrije hypotheek bij verhuizen

Hypotheekrente vergelijken