Hoe u verbonden kunt blijven met uw BRON (2)

In de vorige editie zijn we begonnen te onderzoeken hoe je verbonden kunt blijven met je BRON als je Hem eenmaal hebt ontdekt. Ik heb zeven voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan om deze verbinding tot stand te brengen.

De voorwaarden zijn:

[1] Wandelen in waarheid

[2] Trouw zijn

[3] ijverig zijn

[4] Een toegewijde tiende zijn

[5] Onophoudelijk en niet spaarzaam zaaien

[6] Geloven in uw BRON en

[7] Met overtuiging zeggen wat je BRON zegt dat je bent.

We begonnen met te kijken naar Wandelen in waarheid. In waarheid wandelen betekent doen wat het Woord van GOD zegt, dingen doen volgens de manier waarop GOD zegt dat ze moeten worden gedaan. Waarom? Omdat Zijn Woord waarheid is [Psalms 119:160a and John 17:17].

Oké, laten we onze reis vanaf hier voortzetten. Nog een belangrijk punt dat ik wil maken over Wandelen in waarheid, is dat het de basis is om aan alle andere voorwaarden te voldoen. In feite zou je kunnen zeggen dat als je leert hoe je in de waarheid kunt wandelen, je je echt geen zorgen hoeft te maken over de andere voorwaarden. Het is zo belangrijk en alomvattend.

Trouw

Een woord dat u gemakkelijk de betekenis van trouw zal overbrengen, is consistentie. In de zin dat het woord trouw hier wordt gebruikt, betekent het consequent doen wat juist is. En wat is juist? Wat het Woord van GOD zegt is juist.

Iedereen die ooit met GOD heeft gewandeld, herkent bijvoorbeeld één ding: Hij is getrouw. Dat is een van GOD’s grootste eigenschappen; Zijn trouw. Als GOD het zegt, dan moet je het als gedaan beschouwen. Hij kan zichzelf niet verloochenen.

Volgens 1 Korintiërs 1:9 [the Amplified Bible translation]: “God is trouw (betrouwbaar, betrouwbaar, en daarom altijd trouw aan Zijn belofte, en op Hem kan worden vertrouwd); door Hem werd u geroepen tot gezelschap en deelname met Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer.”

Als Zijn kinderen wordt van ons verwacht dat we zijn zoals Hij. We moeten trouw zijn in het wandelen in de waarheid. De beloning voor trouw zijn is enorm. Een daarvan is dat je toegang krijgt tot alle beloften die GOD heeft gedaan met betrekking tot je leven.

Bijvoorbeeld een van de beloften van GOD aangaande mij [and you, too, if you choose to walk in His truth] is dat ik aan vele naties zal lenen, maar niet zal lenen [Deuteronomy 28:12].

Als je een van mijn boeken hebt gelezen, met name Hoe maak je het in Nigeria, je rijkdom opbouwen vanaf de begane grond of hoe je jezelf kunt beschermen tegen armoede of wat ze je niet leren op de Lagos Business School, dan weet je dat lenen voor zakelijke doeleinden deed ik met hetzelfde gemak waarmee je water drinkt.

Dat was de reden waarom, ongeveer 10 jaar geleden, mijn zakelijke schuld werd gewaardeerd op iets minder dan N30 miljoen. [Note: I broke the habit of borrowing to meet my personal needs in 1974 when the Truth freed me from it].

In juli 2000 begonnen mijn vrouw en ik de Living Faith Church, ook bekend als Winners, bij te wonen. En mijn geestelijke vader, dr. David Oyedepo, vertelde herhaaldelijk over een van zijn verbazingwekkende getuigenissen, dat hij nog nooit een kobo had geleend van een man, dood of levend.

In het begin had ik er in mijn hoofd ruzie over. Maar toen ik had besloten om in waarheid te wandelen, en gezien de manier waarop Romeinen 13:8 het botweg zegt in de Amplified Bible-vertaling, had ik geen andere keuze dan te beginnen met te doen wat het Woord van GOD zegt dat juist is en wat Zijn dienaar, mijn Bishop, demonstreert met overvloedig bewijs dat het mogelijk en uitvoerbaar is.

Dit is hoe de Amplified Bible die tekst vertaalt: “Blijf uit de schulden en ben niemand iets schuldig, behalve elkaar lief te hebben; want hij die zijn naaste liefheeft [who practices loving others] heeft de wet vervuld [relating to one’s fellow men, meeting all its requirements].” [Emphasis is mine].

Snel vooruit naar 2009 en de altijd trouwe GOD heeft mijn trouw beloond in het wandelen in het licht van Zijn Woord in Deuteronomium 28:12 en Romeinen 13:8 door ervoor te zorgen dat onze bedrijven volledig schuldenvrij zijn.

Was het gemakkelijk om de schuld af te betalen? Nee. Is het van de ene op de andere dag afbetaald? Nee.

Om u een idee te geven van hoe de enorme schuld werd afbetaald, zal ik enkele stappen beschrijven die ik heb genomen. Het eerste wat ik deed was trouw zijn in het betalen van mijn tiende.

Ja, ik heb het nooit gemist om het te betalen over enig inkomen dat ik verdiende. Vaak was het niet handig. Maar ik heb het toch betaald. Het was een verbondsplicht. En het betalen is mijn bewijs dat ik wandel in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Vervolgens weerstond ik elke verleiding om te lenen. Waar we geen geld voor hadden om te kopen, deden we zonder, wat er ook aan de hand was. Met andere woorden, we leefden strikt binnen wat ons bedrijf kon bieden.

Door deze twee dingen te doen — weigeren te lenen om onze schulden te vergroten en doen zonder wat we ons niet konden veroorloven — leidde GOD ons geleidelijk uit de schulden. Vandaag voorziet Hij getrouw in al onze behoeften in overeenstemming met Zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus.

Zorgvuldigheid

Een woordenboekbetekenis van ijver die de essentie weergeeft van wat het in deze context betekent, is ‘volhardende vastberadenheid om een ​​taak uit te voeren’. En dat zegt alles.

Om trouw te blijven, moet je ijverig zijn. Je moet volharden in je vastberadenheid om trouw te zijn. Het is bijvoorbeeld een gebrek aan ijver dat het gemakkelijk maakt om terug te vallen; om vandaag warm te zijn en morgen koud te zijn over geestelijke zaken.

Diligence helpt je om het vol te houden. Soms is het resultaat niet zo snel zichtbaar als u wenst. Als je op die plek komt, heb je de neiging om ontmoedigd te raken. Maar als ijver aanwezig is, zal het je aanmoedigen om door te gaan, om door te zetten.

Ik weet wat het betekent om vandaag ijverig te zijn. Ik weet diep in mijn geest man dat ik op een plek ben gekomen waar ik deze kant niet meer op kan. Nooit! Er zijn voor mij geen andere keuzes meer. Ik heb mijn standpunt ingenomen.

Ik ben het ermee eens dat we deze dingen niet op eigen kracht of macht kunnen doen. Maar wil de Geest van GOD ons helpen, dan moet ons eigen verlangen om geholpen te worden sterk en aanwezig zijn. We moeten Hem actief om die hulp vragen zodat Hij het kan doen. Hij dringt zich niet aan ons op.

Vraag je je af wat dit allemaal te maken heeft met betaald worden door de Invisible Paymaster? Ik zal de verbinding in de volgende editie opnieuw maken voordat ik verder ga met het verkennen van de basis om verbonden te blijven met uw BRON.