Hoe u in aanmerking komt voor federale subsidies voor kleine bedrijven?

Federale subsidies voor kleine bedrijven kunnen worden gegeven aan bedrijven die voldoen aan de vereiste bedrijfsomvang zoals vastgesteld door de Small Business Administration. Hieronder vindt u manieren om te bepalen of een bedrijf in aanmerking komt.

• Ondernemers dienen zelf te bepalen voor welk type subsidie ​​zij een aanvraag willen indienen. Er zijn verschillende maatnormen die zijn vastgesteld door de SBA. Deze standaardmaten zijn mede bepalend voor het soort subsidie ​​dat wordt aangevraagd. De standaard maten zijn als volgt:

o Mijnbouw- en productiebedrijven met niet meer dan 500 werknemers.

o Groothandelsbedrijven met niet meer dan 100 medewerkers.

o De meeste diensten- en detailhandelssectoren met een inkomen van niet meer dan zes miljoen dollar.

o Zware bouwbedrijven met een inkomen van niet meer dan achtentwintig miljoen dollar.

o Voor alle soorten handel aannemers met een inkomen van niet meer dan twaalf miljoen dollar.

o Voor de meeste agrarische bedrijven met een inkomen van niet meer dan vijfenzeventigduizend dollar.

• Eigenaars van kleine bedrijven die van plan zijn subsidieaanvragen in te dienen, dienen hun bedrijf zo snel mogelijk te laten registreren.

• De meest voorkomende subsidie ​​die door de SBA wordt aangeboden, is de 7(a)-lening. Het verstrekt leningen tot twee miljoen dollar. Het is het meest flexibele programma onder SBA. Een eigenaar van een klein bedrijf kan kiezen voor express-programma’s, exportleningprogramma’s, speciale leningenprogramma’s en voordelen voor landelijke geldschieters.

• Tijdens het aanvraagproces moet een aanvrager ervoor zorgen dat de informatie op het formulier juist is. Onvolledige aanvragen zijn de gebruikelijke oorzaak van vertraging of erger nog, afwijzing.

• Aanvragers moeten ook weten wie hun subsidiefunctionaris is. Zij moeten kunnen communiceren met de functionaris over de beperkingen en nadelen van de subsidie.

• Federale subsidies voor kleine bedrijven worden meestal toegekend aan eigenaren van kleine bedrijven die een goed doordacht businessplan hebben. Dit houdt in dat wordt voorgesteld hoe de overheidsinstantie zal profiteren van het uitlenen van geld aan een klein bedrijf.