Hoe lang blijven late betalingen mij achtervolgen op mijn kredietrapport?

Het is een bekend feit dat late betalingen uw kredietwaardigheid in het ergste geval zullen beïnvloeden. Maar wat veel mensen niet weten, is dat als een betaling minder dan dertig dagen te laat is, deze niet op uw kredietrapport verschijnt en ook niet aan de kredietbureaus wordt gemeld. Als er bijvoorbeeld op de 27e een betaling moet worden betaald en u betaalt pas op de 9e van de volgende maand, wordt deze niet te laat bij de bureaus gemeld.

Dit is echter een te late betaling bij uw creditcardmaatschappij. Gelukkig wordt uw kredietrapport niet weergegeven, maar als het meer dan dertig dagen te laat is, wordt het weergegeven als een “1-maal 30 dagen te late betaling”. Ontijdige betalingen hebben meestal invloed op uw score voor maximaal een jaar, samen met alle andere doorlopende kredietrekeningen die u heeft.

Het feit dat de kredietbureaus een betaling die minder dan dertig dagen te laat is niet meetellen, betekent niet dat er geen gevolgen zijn voor uw achterstallige betalingen. Een voorbeeld van een gevolg van een te late betaling is dat creditcardmaatschappijen de rente op uw creditcards verhogen.

Dit kan wel of niet gebeuren, afhankelijk van uw creditcardmaatschappij, maar waarom zou u het risico nemen als dat niet nodig is? Voor meer informatie over de invloed van late betalingen op uw kredietwaardigheid, kunt u contact opnemen met uw creditcardmaatschappijen, eventuele kredietverstrekkers waarbij u een rekening heeft of een van de drie kredietbureaus. U kunt ook naar annunalcreditreport dot com gaan.