Hoe een lening tegen onroerend goed aan te vragen?

Een lening tegen onroerend goed is een gedekte lening waarbij een residentieel/commercieel onroerend goed als onderpand wordt gezworen. Het is een voorschot op lange termijn. Lening tegen onroerend goed komt uitzonderlijk veel voor bij zelfstandigen. Lening tegen onroerend goed is redelijk in tegenstelling tot individuele kredieten, aangezien de in rekening gebrachte rente even laag is.

De rentevoet varieert van 9-14% per jaar. Ondanks het feit dat het voorschot voor een lening tegen onroerend goed varieert van 1-9 jaar, kan het worden verlengd tot 15 jaar. De kredietverstrekker controleert uw financiële beoordeling alvorens de lening goed te keuren. Om te profiteren van een lening tegen onroerend goed, moet u een onmiskenbaar en aantrekkelijk eigendomsrecht op het onroerend goed hebben.

Banken geven leningen variërend van 50-65% van de waarde van het onroerend goed. NBFC’s (Non-managing an account Financial Companies) bieden leningen tot 75% van de schatting van onroerend goed. Een lening tegen onroerend goed heeft verwerkingskosten die variëren van 0,5-1,5% van het toegestane kredietbedrag.

Waarom een ​​lening tegen onroerend goed aanvragen?

LAP helpt te voldoen aan financiële behoeften op lange en korte termijn, zoals onderwijs voor kinderen, zaken, medische noodgevallen, enzovoort.

Geschiktheidscriteria om toe te passen:

Alle mede-eigenaren van het onroerend goed moeten mede-aanvrager zijn.

Bezoldigde personen moeten tussen de 22 en 65 jaar zijn.

Zelfstandigen moeten tussen de 25 en 65 jaar zijn.

Eigendommen die niet als onderpand worden geaccepteerd:

Een stuk grond

Eigendom van een coöperatieve vennootschap

Industriële loodsen

Magazijn of koude opslag

Agrarisch gebouw of land

Vastgoed in aanbouw

Reglement:

De woning moet verzekerd zijn

Het pand moet voldoen aan de minimale oppervlaktecriteria die door banken worden vereist.

Het onroerend goed moet voldoen aan de minimale marktwaarde, afhankelijk van waar het zich bevindt, of het nu niet-metro- of grootstedelijke steden zijn.

Hoeveel lening kan worden gebruikt in LAP?

Lenders bepalen of ze in aanmerking komen voor een lening door rekening te houden met een percentage van de marktwaarde van het onroerend goed en het vermogen om terug te betalen. Gewoonlijk bieden niet-bancaire financiële bedrijven (NBFC’s) en banken een lening aan variërend van 50-65% van de waarde van het onroerend goed.

Tenor:

De looptijd van een lening tegen Vastgoed varieert van 1 tot 9 jaar. Het kan echter worden verlengd tot een periode van 15 jaar. Rente voor een lening tegen onroerend goed: Het rentepercentage voor een lening tegen onroerend goed is lager dan bij een persoonlijke lening. Lening tegen onroerend goed heeft een rentepercentage variërend van 9-14% per jaar.

Kosten en boetes:

De te betalen vergoedingen, kosten en boetes zijn als volgt:

Verwerkingskosten: varieert van 1-2% van de gebruikte lening. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het gesanctioneerde leenbedrag.

wettelijke lasten

Postzegelkosten

Boete bij te late betaling van de EMI’s (Equated Monthly Termijnen), een boeterente van 2-3% per maand over het achterstallige termijnbedrag.

Voor meer info Lees hier | https://indianmoney.com/articles/how-to-apply-for-loan-against-property