Het Nederlandse zorgstelsel moet zich richten op wat werkt, zeggen bureaus

By Jernst van Waal

[
De totale verzekeringskosten zijn sinds 1995 gedaald. Het huidige Nederlandse zorgstelsel dreigt te duur te worden om in stand te houden en de nadruk moet verschuiven naar bewezen behandeling en het bevorderen van een betere gezondheid, aldus nieuwe aanbevelingen van de NZA en het gezondheidsinstituut van de overheid ZN. Er moet vooral ‘een einde komen aan het idee’ dat elke mogelijke behandeling verzekerd moet worden, stellen de organisaties. ‘Als we niet ingrijpen, verdubbelen de kosten van het zorgstelsel over twintig jaar … er gaat steeds meer belastinggeld naar de zorg en de premies voor zorgverzekeringen stijgen.’ De instanties zeggen dat er geen overheidsgeld meer mag worden gebruikt om te betalen. zorg die niet effectief of niet nodig is. ‘Deze aanbevelingen moeten worden gezien als een oproep aan alle betrokkenen bij de zorg om hun verantwoordelijkheid te tonen’, zeggen ze. ‘We denken niet alleen aan zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid, maar aan alle 17 miljoen burgers. Ze moeten begrijpen dat ze niet automatisch recht hebben op elke vorm van gezondheidszorg. ‘In plaats daarvan, zo stellen de instanties, moet meer worden gedaan om een ​​goede gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen. De gezondheidszorg, zeggen ze, is te veel gericht geworden op het verdienen van geld in plaats van op het verzekeren van een effectieve en betaalbare behandeling. Het ZN, dat belast is met het beoordelen van de inhoud van het basispakket, zei in oktober dat het behandelingen zou beoordelen om te bepalen wat het is. ZN-voorzitter Sjaak Wijma vertelde in een interview aan het AD dat ongeveer de helft van de behandelingen die nu onder de basisverzekering vallen niet wetenschappelijk onderbouwd is. De NZA, die toezicht houdt op kosten en zorgverzekeraars, onderzoekt de financiering van de huidige systeem in meer detail. Een mogelijkheid die wordt overwogen zou zijn om ziekenhuizen te financieren op basis van succesvolle behandelingen in plaats van het aantal behandelingen dat een patiënt ondergaat. De overheid bepaalt de vormgeving van de basisverzekering en het staat verzekeraars vrij om te concurreren op prijs, aanvullende premies en andere zaken zoals ziekenhuiskeuze. Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden tot ’s avonds en in het weekend en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk. Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u wel, u kunt dit doen via Ideal, creditcard of Paypal.