Gratis hulp door SBA voor leningen voor kleine bedrijven

Waarom zou iemand geïnteresseerd zijn om u gratis te helpen?

De overheid heeft er baat bij als ze kleine startkredieten verstrekt en daarom helpt het.

o Statistieken tonen aan dat er meer kleine bedrijven zijn dan de grote bedrijven.

o Kleine bedrijven bieden werk aan meer dan 50 procent van de beroepsbevolking.

o Kleine bedrijven dragen bij aan meer dan 50 procent van het BBP-Bruto Binnenlands Product.

o Kleine bedrijven zijn de belangrijkste bron van nieuwe banen.

Het starten van een klein bedrijf of het uitbreiden van uw kleine bedrijf is niet eenvoudig. Deskundige begeleiding en hulp wordt u gratis gegeven door SBA. De Amerikaanse Small Business Administration is opgericht in 1953 en heeft kantoren in elke staat. SBA werkt samen met duizenden leen-, onderwijs- en opleidingsinstellingen in het hele land. Het verstrekt geen subsidies, maar biedt advies. Overheidsleningen voor kleine bedrijven worden aan veel ondernemers aangeboden. Zoek de websites van de economische ontwikkelingsbureaus van de staat op om te weten of het in uw staat beschikbaar is.

SBA staat alleen garant voor leningen die worden aangeboden door banken en andere particuliere financiële instellingen. De kredietinstellingen die akkoord gaan met de voorwaarden van de SBA verstrekken leningen aan kleine bedrijven via SBA. In geval van onmogelijkheid om de lening binnen de gestelde termijn af te lossen; de SBA betaalt de kredietgever het overeengekomen garantiebedrag en de kredietnemer moet de SBA het volledige bedrag betalen.

Kan de SBA u helpen?

Een klein bedrijf is een bedrijf dat onafhankelijk eigendom is van en wordt geëxploiteerd en niet dominant is in zijn werkterrein. SBA heeft voorschriften om te bepalen of uw bedrijf kwalificeert als een klein bedrijf. U kunt de SBA-website of de voorschriften van de federale overheid opzoeken om erachter te komen of uw opstartlening voor kleine bedrijven of een lening voor kleine bedrijven voor uitbreiding in aanmerking komt. Uw bedrijf heeft zich gekwalificeerd en de volgende vraag die een geldschieter u zou stellen, is: heeft u een businessplan?

De meeste kredietverstrekkers hebben een gedetailleerde beschrijving nodig van het bedrijf dat u gaat opstarten of uitbreiden. Kijk op de SBA-site http://www.sba.gov/starting_business/index.html voor planningsopties en advies. De vele dingen die SBA u helpt is:

o Het schrijven van een businessplan

o De lening krijgen

o Marketing

o Licenties en wetten

o Octrooien en auteursrechten

o Verkoop aan overheid en in het buitenland

o Personeel aannemen

o Het kopen van de juiste apparatuur.

Opmerkelijk onder de verschillende programma’s zijn leningen voor kleine bedrijven voor minderheden, leningen voor kleine bedrijven voor vrouwen, leningen voor kleine bedrijven voor veteranen en jonge ondernemers. De verschillende leningprogramma’s voor kleine bedrijven die door SBA worden aangeboden, zijn.

Basis 7(a) Leninggarantie

Dit is het primaire zakelijke leningprogramma. Het wordt aangeboden aan degenen die niet in aanmerking komen voor leningen via de normale leenkanalen. De voorwaarden van SBA zijn flexibeler. Geldige leningen zijn leningen waarbij de opbrengst van de lening wordt gebruikt voor gezonde zakelijke doeleinden. De looptijd is 10 tot 25 jaar, afhankelijk van werkkapitaal en vaste activa. http://www.sba.gov/financing/sbaloan/7a.htm

Prekwalificatie lening

Leners met een laag inkomen, gehandicapte ondernemers, exporteurs, landelijke en gespecialiseerde industrieën zijn het doelwit van dit programma. Slecht krediet kleine zakelijke leningen vallen niet in deze categorie. De aanvrager heeft een kredietwaardigheid, dan is het gemakkelijker om de lening veilig te stellen. http://www.sba.gov/financing/sbaloan/prequalification.htm

Certified Development Company (CDC), een 504-leningprogramma

Dit is een variant op de lening Basis 7(a) voor het verkrijgen van onroerend goed of apparatuur voor uitbreiding of modernisering. http://www.sba.gov/financing/sbaloan/cdc504.htm

Microlening, een leningprogramma van 7 (m)

Dit is beschikbaar op geselecteerde locaties in de meeste staten. De SBA staat garant voor organisaties die de leningen, technische assistentie en het management voor kleinschalige financiering hebben verstrekt. Kinderopvangcentra zonder winstoogmerk kunnen deze leningen ook gebruiken voor werkkapitaal of de aankoop van inventaris of benodigdheden. http://www.sba.gov/financing/sbaloan/microloans.htm

Noodherstel

Huiseigenaren, Eigenaren van onroerend goed in rampgebieden komen in aanmerking voor dit leningprogramma. De looptijd van de lening is 30 jaar en de rentevoet is lager dan 8 procent voor degenen die elders krediet kunnen krijgen en lager dan 4 procent voor degenen die elders geen krediet kunnen krijgen. http://www.sba.gov/disaster_recov/loaninfo/property.html