FINANCIEEL.com

De grootste redenen waarom banen zouden kunnen verdwijnen – AI is daar niet een van

De grootste redenen waarom banen zouden kunnen verdwijnen – AI is daar niet een van

De angst voor kunstmatige intelligentie die tot banenverlies leidt, heeft zich de afgelopen maanden verspreid, maar andere economische factoren kunnen veel grotere risico’s vormen.

Echtemensengroep | E+ | Getty Images

De angst dat door kunstmatige intelligentie aangedreven technologieën en tools het werk overnemen dat momenteel door mensen wordt gedaan, is toegenomen sinds ChatGPT eind vorig jaar viraal ging.

Naarmate het populairder werd, werden de mogelijkheden en het potentieel van AI steeds duidelijker en bekender bij het publiek. Daarnaast is er een debat losgebarsten over hoe de technologie de carrières van mensen zou kunnen beïnvloeden.

En hoewel experts zeggen dat AI ongetwijfeld invloed zal hebben op banen en deze op zijn minst gedeeltelijk zal automatiseren, wijzen ze er ook op dat technologische vooruitgang vaak nieuwe rollen creëert.

Hoe bezorgd de werknemers werkelijk moeten zijn, is dus nog onduidelijk. En technologische ontwikkelingen zoals de groei van AI zijn misschien niet eens de grootste factor achter het verdwijnen van banen in de toekomst, volgens een nieuw HSBC-rapport.

Aan de hand van gegevens uit het “Report on Jobs 2023” van het World Economic Forum merkt HSBC op dat naar verwachting slechts vier macro-economische trends zullen leiden tot de verplaatsing van banen.

De meest voorkomende factor die bedrijven verwachten te leiden tot banenverlies is een tragere economische groei.

Sterker nog, vorige maand zei de Wereldbank dat ze verwachtte dat de wereldeconomie veel trager zou groeien dan vorig jaar, met een verwachte groei van 2,1% voor 2023 vergeleken met 3,1% vorig jaar.

“De uitdagingen zijn duidelijk – zwakkere economische groei en algemene tekorten in vraag of aanbod betekenen dat veel bedrijven verwachten met minder werknemers te werken”, aldus analisten van HSBC in het rapport.

“Maar het is belangrijk om te onthouden dat niet alle veranderingen in de economie naar verwachting zullen leiden tot minder werknemers”, voegde het eraan toe. Bedrijven verwachten bijvoorbeeld dat de groene transitie en het gebruik van Environmental, Social en Governance (ESG) standaarden leiden tot meer banen.

De impact van technologie op banen

De “toegenomen acceptatie van nieuwe technologieën” is een ander patroon waarvan bedrijven verwachten dat het zal leiden tot het creëren van banen – en AI maakt daar deel van uit. Volgens de gegevens van het World Economic Forum verwacht een nettoaandeel van meer dan 20% van de bedrijven dat AI banen toevoegt in plaats van vervangt.

Slechts twee technologiegerelateerde factoren zullen er naar verwachting toe leiden dat rollen overbodig worden: de opkomst van zowel humanoïde als niet-humanoïde robots.

“Hoewel AI tegenwoordig de meeste aandacht krijgt, is het de moeite waard om volledig na te denken over de impact die een breed scala aan technologieën op de arbeidsmarkt zou kunnen hebben”, aldus HSBC.

Zeker als het om technologie gaat, kan het effect van nieuwe ontwikkelingen ook breder zijn dan het simpelweg vervangen van banen.

“De vraag is of we genoeg werknemers en de juiste vaardigheden van werknemers kunnen hebben om aan deze nieuwe behoeften te voldoen”, voegde HSBC eraan toe.

Naast een tragere economische groei die tot het verlies van banen leidt, constateerde HSBC tekorten in het aanbod en stijgende kosten voor bedrijven, de stijgende kosten van levensonderhoud voor consumenten en de aanhoudende gevolgen van de pandemie van het coronavirus.

De bevindingen komen doordat de inflatie op zowel consumenten- als groothandelsniveau in veel landen over de hele wereld hoog blijft, ondanks enige indicatie dat de druk van stijgende prijzen mogelijk afneemt. De meest recente rapporten over de consumenten- en producentenprijsindex in de VS kwamen lager uit dan verwacht, waarbij de consumentenprijsindex in juni het laagste niveau bereikte sinds maart 2021 op jaarbasis, maar de problemen blijven bestaan.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert