BlackRock-obligatie-expert legt uit waar u uw geld nu niet moet plaatsen

Een bord voor BlackRock Inc hangt boven hun gebouw in New York.

Lucas Jackson | Reuters

In het licht van het tempo van de uitrol van Covid-19-vaccins en mogelijk forse fiscale stimuleringsmaatregelen in de VS, kiest het BlackRock Investment Institute voor een meer risicovolle benadering in 2021.

Het Amerikaanse investeringshuis kondigde maandag aan dat het staatsobligaties had verlaagd naar onderwogen en krediet naar neutraal, terwijl aandelen werden opgewaardeerd. Om “onderwogen” te worden, houdt u in dat u minder activa aanhoudt dan referentie-indexen, wat de overtuiging impliceert dat de activa ondermaats zullen presteren.

Door de stijgende inflatieverwachtingen is het benchmarkrendement op 10-jaars staatsobligaties in de VS de afgelopen weken gestegen, wat leidde tot een terugval op de heroplevende aandelenmarkten, omdat beleggers zich afvroegen of ongekende stimuleringsmaatregelen van centrale banken eerder dan verwacht konden worden afgebouwd.

Echter, tijdens een gesprek met CNBC’s “Squawk Box Europe” op dinsdag, benadrukte BlackRock Chief Fixed Income Strategist Scott Thiel dat het herstel van de rente op staatsobligaties niet bijzonder significant was in een historische context, en dat de reële rente – die gecorrigeerd voor inflatie – gestaag negatief was gebleven.

“We denken dat de economische impact van de Covid-crisis ongeveer een kwart van de economische impact van de wereldwijde financiële crisis zal zijn, maar de stimulans is ongeveer vier keer zo groot”, zei Thiel.

“Dus als we proberen een soort cyclisch rulebook of gameplan toe te passen op deze crisis, missen we veel van de belangrijke aspecten, en een daarvan is het idee dat de economie hier echt agressief uit zal komen.”

In een notitie op maandag benadrukten BlackRock-strategen dat een stijging van 1% van de 10-jaars break-eveninflatie in de VS – een maatstaf voor de marktinflatieverwachtingen – doorgaans heeft geleid tot een stijging van 0,9% van de 10-jaars rente op schatkistpapier sinds 1998.

“Maar sinds maart vorig jaar is de break-eveninflatie 1,2% gestegen en zijn de nominale rendementen slechts 0,5% gestegen. De inflatiecorrectie, of de reële rente, is daardoor verder gedaald in een negatief gebied”, zeiden ze, waarmee ze aantoonden hoe de Covid-schok verschilt. in termen van het tempo van het herstel van de economische activiteit.

Hoogwaardige groei en cyclische aandelen

Technologieaandelen waren een van de belangrijkste slachtoffers van de zenuwachtige periode op de aandelenmarkten als gevolg van stijgende obligatierendementen, aangezien beleggers terugschrokken voor zogenaamde groeiaandelen en de voorkeur gaven aan economisch gevoeligere cyclische namen in afwachting van een verwacht economisch herstel.

Groeiaandelen zijn die van bedrijven die worden beschouwd als bedrijven met een aanzienlijke en duurzame positieve cashflow en met hogere toekomstige inkomsten, waarbij de inkomsten naar verwachting sneller zullen groeien dan die van branchegenoten.

Thiel suggereerde echter dat enkele van de belangrijkste thema’s die uit de coronaviruscrisis naar voren zijn gekomen – waardoor Big Tech-aandelen de markten naar recordhoogtes hebben gestimuleerd sinds de marktdaling in maart 2020 – hier zullen blijven.

“Veel van de Covid-gerelateerde trends zijn blijvend en ze kunnen in de loop van de tijd fluctueren, maar er is duidelijk een grote verschuiving naar online en we verwachten dat die doorzet”, zei Thiel.

“Maar we denken ook dat beleggers blootstelling moeten hebben aan de cycliciteit, aan de heropkomst van de wereldhandel. Daarom houden we van aandelen uit opkomende markten en hebben we gedeeltelijk onze onderwogen positie in Europese aandelen naar neutraal verplaatst.”

Thiel suggereerde dat beleggers blootstelling nodig hadden aan beide kanten van de ‘bipolaire wereld’ tussen de VS en China op de aandelenmarkten, maar verwacht dat het onderliggende renteklimaat ‘mission critical’ is.

“Dat is onze nieuwe nominale waarde, het idee dat de rentetarieven – met name de reële rentetarieven – zullen stijgen, maar niet zo veel als historisch gezien en minder volatiel zullen zijn, en tot dusver hebben we dat gezien,” voegde hij eraan toe.

BlackRock heeft een neutraal standpunt ingenomen ten aanzien van bedrijfskrediet en zei in de notitie van maandag dat het nu aandelen begunstigt vanwege aantrekkelijkere waarderingen.

“Onze mening daar op een tactische basis is dat de spreads weer terug zijn op het niveau van vóór Covid, de rentetarieven zelf zijn erg laag, dus vanuit een totaalrendementsperspectief zien we dat de markt voor bedrijfsobligaties meer wordt uitgedaagd dan de aandelenmarkten”, zegt Thiel. uitgelegd.

“Strategisch gezien is het hetzelfde idee, dat de waarderingen er erg vol uitzien en dat we de voorkeur geven aan aandelen.”

Plaats een reactie