Nederlanders verliezen pulsvisserij

By Jernst van Waal

[
Een puls visnet. Foto: Ecomare / Pam Lindeboom via Wikimedia Commons De hoogste rechtbank van de EU heeft een Nederlands beroep om een ​​verbod op pulsvisserij ongedaan te maken afgewezen. Nederland heeft in 2019 een klacht ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, nadat het EU-parlement de praktijk van het sturen van een stroom van elektriciteit door delen van de zeebodem, waarbij tong en schol gedeeltelijk worden bedwelmd en sommige in het net worden gedwongen. De rechters vonden dat het parlement een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft om de visserijsector te reguleren en niet verplicht is zich te houden aan wetenschappelijke en technische rapporten. “De EU-wetgever heeft voldoende uitgelegd waarom hij afweek van de wetenschappelijke
adviezen bij het aannemen van de bepalingen in kwestie ”, schreef de rechtbank in een persbericht. Met name Frankrijk lobbyde bij de rechtbank om het verbod te handhaven.“ Bewezen milieuvoordelen lijken niet voldoende om een ​​nieuwe vistechniek mogelijk te maken. Deze uitspraak vergroot het risico van investeren in innovatie, terwijl innovatie cruciaal is om de Europese ambities op het gebied van milieubehoud en selectievere visserij te kunnen waarmaken ”, aldus VisNed in een verklaring. de Exploratie van de Zee vond dat pulsvisserij beter was voor het milieu dan zogenaamd boomvisserij, waarbij boten netten over de zeebodem slepen om vis te vangen. Nederlandse vissers hebben miljoenen euro’s geïnvesteerd in gespecialiseerde apparatuur sinds het verbod op pulsvissen werd opgeheven enkele jaren geleden in het kader van een regeling om onderzoek naar ‘innovatieve methoden’ mogelijk te maken. Zo’n 40% van de Nederlandse vloot maakt inmiddels gebruik van het systeem. Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden naar de avonden en weekenden en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk. Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dat wel? u kunt dit doen via Ideal, creditcard of Paypal.