Een bedrijf kopen in Canada: een zakelijke aankoop financieren

Bij het kopen van een bedrijf in Canada via de juiste overnamefinanciering moet vaak verder worden gekeken dan de cijfers als het erom gaat te zorgen dat er financieringsopties voor bedrijfsaankopen zijn. Zakelijke leningen om een ​​bestaand bedrijf te kopen, draait niet alleen om onderhandelen over de verkoopprijs – het gaat ook om de noodzakelijke financieringsoplossingen die moeten worden ingevoerd om het voortbestaan ​​en de winstgevendheid van het bedrijf te verzekeren. Laten we graven.

De pro’s noemen het natuurlijk ‘due diligence’, als het gaat om het overwegen van een zakelijke investeringslening en hoe een bedrijf te kopen, evenals het financieren van een bedrijf te koop, draait alles om een ​​vrij eenvoudig uitgangspunt: zorgen voor verkoop, inventaris , debiteuren en crediteuren zijn allemaal redelijk, en dat de verwachte verkoopvolumes op de lange termijn zinvol zijn.

Waar het op neerkomt: de juiste financieringsoplossingen voor zakelijke aankopen verbinden uw plannen voor beheer, mfg of levering van diensten en marketing aan elkaar.

De essentie van elk bedrijf, groot of klein, is cashmanagement. Werkkapitaaloplossingen en bedrijfsfinancieringspercentages moeten ook worden overwogen voor effectieve lopende operaties.

Uitgaande financiering/factoring

Doorlopende kredietlijnen van de bank

Niet-bancaire, op activa gebaseerde kredietlijnen

Voorraadfinanciering

Financiering van belastingkrediet

Door de overheid gegarandeerde leningen voor kleine bedrijven (maximaal 1 miljoen $) Leningen voor kleine bedrijven om een ​​bedrijf te kopen kunnen vaak afkomstig zijn van de Canadese overheid Leningprogramma voor kleine bedrijven

Bedrijven die niet winstgevend zijn of die een ‘uitdagende’ balans hebben, komen niet in aanmerking voor wat wij ’traditionele’ financiering noemen. Dit soort bedrijven kunnen niet voldoen aan de financiële ratio’s en zekerheden die worden geëist door onze Canadese gecharterde banken. Bijna alle bedrijven die op krediet verkopen, groot of klein, hebben een soort zakelijke kredietlijn nodig.

Er zijn in feite tal van alternatieve financieringsoplossingen beschikbaar, maar tegelijkertijd moeten nieuwe eigenaren/mgt in staat zijn om zaken als brutomarges, operationele inefficiënties, enz. aan te pakken en aan te pakken.

Bij 7 Park Avenue Financial spreken we veel klanten die een franchisebedrijf willen kopen. Dat kan worden bereikt via verschillende financieringsprogramma’s, en kan vaak enige ‘verkoperfinanciering’ omvatten als het gaat om een ​​algemene financieringsstrategie. Die hulp bij het financieren van verkopers is in wezen een ander alternatief kapitaal waarmee de koper de transactie met succes kan voltooien. We merken ook op dat zowel nieuwe als gebruikte franchises kunnen worden gekocht en gefinancierd.

Financiering van bedrijfsovernames Canada

Een bedrijf kopen voor ‘all-cash’ is bijna nooit de optie die beschikbaar is voor kopers. Topexperts vertellen ons dat nog geen 1/3 van de gekochte bedrijven via 100% financiering wordt gedaan. Helaas willen/willen verkopers contant geld! Vaker wel dan niet zal de uiteindelijke structuur van uw transactie zijn:

Eigenaar Cash

Externe financiering

Terugname door verkoper/financiering door verkoper (niet altijd, maar vaak)

‘ABL’ (Asset Based Lending) is vaak een solide oplossing voor een bedrijfsfinancieringsstrategie. Met dit soort faciliteiten kunt u zwaar lenen tegen voorraden, debiteuren en apparatuur/vaste activa.

Een juridisch/technisch probleem wordt vaak een kritiek punt bij acquisitiefinanciering. Dat is de kwestie van ‘verkopen van activa’ versus ‘verkopen van aandelen’. Vanuit het perspectief van een koper is de verkoop van activa meestal logischer – verkopers richten zich op aandelen- en belastingstrategieën voor de verkoop van hun bedrijf. Dit kan de financiering vaak bemoeilijken.

We hebben gezien dat er enkele kritieke problemen zijn die het succes van de financiering van een zakelijke aankoop kunnen maken of breken. Die problemen zijn onder meer:

Correcte taxatieprijzen

schuldenlast

Uitdagingen voor werkkapitaal en cashflowfinanciering

Als u gefocust bent op een winnende deal en een zakelijke aankoop op de juiste manier financiert, zoek dan en spreek met een vertrouwde, geloofwaardige en ervaren Canadese bedrijfsfinancieringsadviseur die u kan helpen met uw financieringsbehoeften.