Nederlanders zouden kinderen op latere leeftijd naar school moeten sturen, zegt de onderwijsraad

By Jernst van Waal

[
Foto: Depositphotos.com Het Nederlandse onderwijssysteem is aan herziening toe, zodat leerlingen op 12-jarige leeftijd niet meer worden geselecteerd voor het voortgezet onderwijs, stelt de onderwijsraad Onderwijsraad in aanbevelingen voor het volgende kabinet. naar handelsschool (vmbo), vmbo (havo) of vwo (vwo) op 12-jarige leeftijd leidt tot ongelijke kansen op latere leeftijd, stelt de raad. met name slimme kinderen uit kansarme milieus kunnen hun potentieel niet volledig benutten. vanwege vroege selectie, aldus de raad. Eerder deze week riepen schoolinspecteurs ook op om het eindexamen van de basisschool, oftewel Cito, te schrappen. ‘Onderzoek nadat onderzoek heeft uitgewezen dat het onderwijssysteem niet bijdraagt ​​aan gelijkheid van kansen’, aldus raadsvoorzitter Edith Hooge. ‘Wij roepen het volgende kabinet op om met een onderwijssysteem te komen dat recht doet aan de capaciteiten van alle leerlingen, zodat zij, economie en samenleving kunnen profiteren.’ Het Nederlandse systeem is in het verleden bekritiseerd vanwege de rigide aanpak naar streaming. Eenmaal in een bepaalde categorie geplaatst, is het moeilijker om door te stromen naar een ander onderwijsniveau omdat zoveel middelbare scholen maar één type aanbieden.Het aandeel van de gemengde klassen in het eerste jaar, de zogenaamde brugklassen of de brugklassen in het Nederlands, is verdwenen. gedaald van 70% naar 55% in de afgelopen 10 jaar. Zo’n 54% van de 12-jarigen gaat momenteel naar vmbo-scholen, 22% zit in het vmbo en 24% in het vmbo. Ook schoolinspecteurs hebben gewaarschuwd voor de ‘onaanvaardbare’ ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs omdat kinderen van goed opgeleide ouders scoren beter op eindexamen basisschool dan kinderen van gelijke intelligentie uit meer kansarme milieus Dyslexie Goed opgeleide ouders zijn bijvoorbeeld meer betrokken bij de schoolkeuze en investeren geld in bijlesdocenten, huiswerklessen en training in examentechnieken . Hun kinderen worden ook vaker bestempeld als dyslectisch of adhd, wat hen ook recht geeft op extra onderwijstijd. De sociaal-culturele adviesgroep SCP van de overheid zei eerder dit jaar dat het gebrek aan contact tussen verschillende sociale groepen op schoolniveau kan leiden tot meer segregatie in de samenleving als geheel. Het probleem is vooral acuut in steden, waar de meeste scholen gesegregeerd zijn en kinderen zelden die uit andere stromen ontmoeten, zeggen de onderzoekers. ‘Op deze manier staat het voortgezet onderwijs ver af van het doel om leerlingen te leren samenleven als burger in een complexe en diverse samenleving.’ Drie jaar De onderwijsraad beveelt leerlingen nu aan om een ​​overbruggingsperiode van drie jaar te doorlopen. ze zullen zich allemaal kunnen ontwikkelen en beslissen wat voor soort vervolgopleiding het beste bij hen past. Maar selecteren op latere leeftijd is niet het enige probleem, stelt de gemeente. Het beveelt ook aan om meer aandacht te besteden aan onderwijs op maat per kind, zodat ze kunnen bewegen tussen verschillende groepen en niveaus. Dit komt ook ten goede aan zeer intelligente kinderen die op dit moment misschien voor weinig uitdagingen staan, zegt de raad. Pauline Scheltema, voorzitter van de onafhankelijke gymnasiumvereniging (SVZG), omschrijft het rapport als ‘een utopisch vergezicht met verstrekkende gevolgen’ dat niet zal de meest bekwame leerlingen dienen.
Gymnasiums creren de hoogst scorende leerlingen op 12-jarige leeftijd af en geven naast het reguliere curriculum ook les in Latijn en Grieks. ‘Onze leerlingen zijn vaak ongelukkig op de basisschool omdat ze niet genoeg uitgerekt waren’, zei ze tegen de Volkskrant. ‘Ze komen terecht in een gymzaal waar ze uiteindelijk uitgedaagd worden.’ Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden naar de avonden en weekenden en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk. Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dat wel? u kunt dit doen via Ideal, creditcard of Paypal.

Plaats een reactie