Afscherming bij wanbetaling van onroerendgoedleningen

Het woord? Verhindering? Is een juridische term die voor veel Amerikanen een beangstigende bijklank heeft. De meeste Amerikanen zijn afhankelijk van het afsluiten van een hypotheek om hun huis te kopen en werken hard om het af te betalen. Het bezitten van een eigen huis is niet alleen een droom voor toekomstige financiële zekerheid, het is een wens voor hun gezin om een ​​comfortabel en veilig leven te hebben. Daardoor worden hun huizen vooral gekocht met hulp van financiële kredietverstrekkers zoals banken of hypotheekverstrekkers.

Kredietverstrekkers lenen echter geen geld uit zonder er relatief zeker van te zijn dat ze het terugkrijgen. Met andere woorden, ze willen zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. Het hebben van een goedbetaalde baan is niet genoeg om kredietverstrekkers ervan te overtuigen dat een grote lening, zoals een hypotheek, zal worden terugbetaald. Ze vereisen daarom dat een actief als zekerheid wordt aangehouden in het geval een kredietnemer in gebreke blijft bij een lening. Dit betekent dat als de lening niet wordt terugbetaald, het onderpand dat ze hebben, kan worden gebruikt om uitstaande schulden te dekken.

Meestal wordt voor een hypotheek het onroerend goed zelf als onderpand genomen en als de lener de betalingen aan de geldschieter niet nakomt, kan het huis in executie worden geplaatst. De geldschieter kan een gerechtelijk bevel verkrijgen dat wettelijke toestemming geeft om een ​​onroerend goed in executie te zetten. Soms is het enige dat nodig is om in de afscherming te worden gezet, uw betalingen niet op de vervaldatum te doen.

Een rechtbank kan echter een uitspraak doen in het voordeel van de lener als de leningbetalingen worden bijgewerkt, zodat de geldschieter niet in staat is om hun huis af te schermen. Onder deze omstandigheden, ongeacht de wensen van de geldschieter, zal de lening in staat zijn om hun huis te behouden.

De hypotheek of trustakte tussen de kredietgever en de kredietnemer is een juridisch bindend contract. Volgens de voorwaarden van een dergelijk contract stemt de geldschieter ermee in om de lener een bepaald bedrag te lenen om een ​​bepaald onroerend goed te kopen. Op zijn beurt stemt de lener ermee in dit geld terug te betalen en tekent daartoe een promesse. In dit contract wordt ook uitgelegd dat er een pandrecht op het onroerend goed in kwestie wordt geplaatst dat de kredietgever het recht geeft om het onroerend goed terug in bezit te nemen als de terugbetalingen niet volgens de overeengekomen voorwaarden plaatsvinden.

Wanneer een onroerend goed wordt gekocht met een hypotheek, bevat het contract tussen de hypotheeknemer en de hypotheekgever het recht om beslag te leggen als de lener in gebreke blijft met betalen.

Alle Amerikaanse staten staan ​​de mogelijkheid van gerechtelijke afscherming toe, waardoor een onroerend goed kan worden verkocht als de lener in gebreke blijft bij het betalen van leningen. Het geld van de verkoop van onroerend goed wordt eerst gebruikt om het geleende saldo terug te betalen. Overgebleven geld van de verkoop wordt vervolgens betaald aan andere pandhouders op het onroerend goed. Als er ten slotte nog geld over is van de verkoop van het onroerend goed, wordt dit aan de lener betaald. Deze executietransacties worden uitgevoerd onder het toeziend oog van het rechtssysteem.

Soms wordt er echter een clausule aan een hypotheekcontract toegevoegd waarin staat? Verhindering door koopkracht. Dit geeft de geldschieter de mogelijkheid om af te schermen zonder de noodzaak om door de rechter te gaan. Bijgevolg is het proces van afscherming onder deze omstandigheden een stuk sneller dan gerechtelijke afscherming.